Elmelunde Kirke

Elmelunde Kirke

Leonore Christines Vej 1,
4780 StegeBygget år ca. 1085


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Elmelunde Sogn

Stege-Vordingborg Provsti
Roskilde Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Vordingborg
Indbyggere i sognet:
479
Folkekirkemedlemmer i sognet:
392
Folkekirkemedlemmer i %:
81,84
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Elmelunde kirke er den ældste stenkirke på Møn.

Kirken ligger højt, og den hvidkalkede kirke har derfor også tjent som sømærke.

I middelalderen hørte kirken og Elmelundegård, også kaldet Elmelunde Slot, til bispesædet i Roskilde.

Ved auktionen over det mønske krongods i 1774 oprettedes godset Nordfeld, der samtidig overtog kirken. Nordfelds første ejer var landsdommer Jørgen Wichfeld; efter forskellige ejere blev godset i 1820 solgt til amtmand C. C. S. greve Danneskiold-Samsøe, hvorimod Elmelunde Kirke overgik til Klintholm gods. Kirken var under Klintholm gods indtil 1916, hvor Nordfeld gods under Viggo greve Danneskiold-Samsøe igen overtog den.

I 1968 overgik Elmelunde kirke til selveje.

Lisa Hildegardt
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg Provsti
Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg ProvstiFotograferet  i    2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel