Gadstrup Kirke

Gadstrup Kirke

Slotsbakken 7,
4621 GadstrupBygget år 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Gadstrup Sogn

Roskilde Domprovsti
Roskilde Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Roskilde
Indbyggere i sognet:
2.091
Folkekirkemedlemmer i sognet:
1.810
Folkekirkemedlemmer i %:
86,56
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Gadstrup Kirke ligger 8 km syd for Roskilde.

Den oprindelige romanske kirke var opført af kridtkvadre omkring år 1100. Af den er kun skibet tilbage. Det oprindelige romanske kor blev erstattet af et nyt kor ved en østforlængelse i samme bredde som skibet omkring år 1500. Før østforlængelsen er der kommet hvælv over skibet. Tårnet er fra omkring år 1400. Våbenhuset foran syddøren er af munkesten.

Døbefonten af granit er romansk og af Kalundborgtypen.

Prædikestol med årstallet 1619 er fra Hans Billedsnider i Køge.

Stolestader fra 1661, skriftestol og barnedåbsstol er fra Caspar Lubbekes værksted i Roskilde.

Kirken blev 1176 skænket til Vor Frue Kloster i Roskilde af Absalon. Efter reformationen tilhørte den Kronen. 1688 blev den tillagt sognepræsteembedet i Domkirken. Den blev i 1754 stiftslandsbykirke.


Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel
Gadstrup Kirke, Roskilde Domprovsti. All © copyright Jens Kinkel


Fotograferet  i april 2012,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel