Himlingøje Kirke

Himlingøje Kirke

Himlingøje Bygade,
4652 HårlevBygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Himlingøje Sogn

Tryggevælde Provsti
Roskilde Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Stevns
Indbyggere i sognet:
322
Folkekirkemedlemmer i sognet:
264
Folkekirkemedlemmer i %:
81,99
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2013.


Himlingøje Kirke fremtræder i dag som en sengotisk kirke fra 1475-1500.

Mest interessant er, at indvendigt i den østre tårnmur ses rester af en tidligere romansk rundkirke fra omkring 1100.
Formodentlig er kirken opført som en forsvarsbygning mod venderne, hvis plyndringstogter netop kulminerede i 1100-tallet.

Midt i kirken over kirkebænkene er en 2 meter lang model af Danmarks sidste og kraftigste linieskib, Orlogsskibet Dannebroge, ophængt. Modelskibet blev bygget af falckredder Arne Pedersen fra St. Heddinge og stod færdigt i 1961. Skibet blev bekostet og doneret af bagermester Oluf Hemmingsen, der flyttede til Himlingøje i 1920'erne. Han skænkede skibet til kirken med ønsket om, at skibet måtte være "kirken til pryd, menigheden til glæde og Guds navn til ære".


Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde Provsti
Himlingøje Kirke, Tryggevælde ProvstiFotograferet  i  april  2008,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel