Hyllinge Kirke

Hyllinge Kirke

Søndergade 34A, Hyllinge
4700 NæstvedBygget år ca. 1250


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Hyllinge Sogn

Næstved Provsti
Roskilde Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Næstved
Indbyggere i sognet:
791
Folkekirkemedlemmer i sognet:
681
Folkekirkemedlemmer i %:
86,09
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2018.

Hyllinge sogns smukke gamle kirke stammer fra 1300-tallet og ligger på et højdedrag i byens sydvestlige udkant. Kirken har fra 1560 og indtil 1921, hvor den blev selvejende, i overvejende grad hørt under Harrestedgaard.

Kirken har i flere ...omgange fået til- og ombygninger og fremstår i dag med sakristi, der førhen har været gravkapel, og våbenhus. I 1987 fik kirken sit nuværende orgel. Ved kirkens indvendige kalkning i foråret 1995 fremkom hidtil ukendte kalkmalerier i kirkeskibets andet hvælv. Motivet er syndefaldet og maleren kaldes "Vinderslevmesteren".

Kirkens altertavle er en næsten helt bevaret sengotisk tavle fra omkring 1525, med tilsatte bruskbarokke vinger og topstykke. Prædikestolen er fra omkring 1640, hvor der i buehjørnerne står evangelisterne Lukas og Mattæus, Kristus med verdenskuglen og evangelisten Markus. Døbefonten er kløverformet udhugget i granit i een sten. Døbefontens dåbsfad er fra ca. 1550, i bunden heraf finder man det Habsburgske våben. Kirkens ældste inventar er korbuekrucifikset fra omkring 1475-1500.

I kirkens skib er ophængt kisteplader fra familierne Parsberg og Wind fra Harrestedgård. Disse plader stammer fra kister, der findes i kirkens to gravkældre, hvoraf den ene ligger under koret, den anden under sakristiet.

Lisa Hildegardt
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Hyllinge Kirke, Næstved Provsti
Fotograferet  i    2006,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel