Munke Bjergby Kirke

Munke Bjergby Kirke

Kirkebakkevej 26B
4190 Munke Bjergby


Vis på kort

Bygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Munke Bjergby Sogn

Ringsted-Sorø Provsti
Roskilde Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Sorø
Indbyggere i sognet:
1.241
Folkekirkemedlemmer i sognet:
1.035
Folkekirkemedlemmer i %:
83,40
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2018.


Munke Bjergby Kirke er romansk, bygget omkring 1140 og foræret til klostret i Sorø omkring 1170. Kirken består af apsis, kor og skib i kampesten med jævne skifter og med enkeltheder i frådsten og kridt. Apsidens 5 blændinger adskilles af to pilastre og to halvsøjler alle af kridt og forbundet med yngre fladbuer af kampesten. Østligst i skibets nordside, en lille (nu tilmuret) lyssprække, der har tjent som spedalskhedsvindue.

Triumfbuen har profilerede kragbånd.

Der er 4 sengotiske tilbygninger: I nord et halvtags sakristi, overvejende i kamp og et kapel i munkesten. Kapellet og tårnet har sengotiske blændingsgavle. På våbenhuset i syd, er gavlen ommuret i 1863-64. De fladbuede jernvinduer, som kendes fra de fleste af Sorø Akademis landsbykirker, er fra en restaurering i 1863-64.

Kirken blev restaureret i 1970-72 under arkitekt Naur Klint. Kirken fik nyt alterbord med knæfald og nye bænke ved arkitekt Kaare Klint og et antependium og tæppe tegnet af arkitekt Lars Klint og vævet af Marie Lund i 1981.

Altertavlen består af 4 relieffer i lys bronze med motiver fra lignelsen om den fortabte søn. Den er udført af billedhugger, professor Mogens Bøggild. I tårnrummet ligeledes en skulpturgruppe i bronze af Mogens Bøggild. Kristustræet, et keramisk relief udført af billedhuggeren Jens Chr. Ebbestad i 1981 er ophængt på skibets sydvæg.

Endvidere fik kirken et nyt Staruporgel, så vestvinduet friholdtes.

En altertavle, et maleri fra 1872 med ”Kristus i Getsemane”, hænger nu i nordkapellet. Et stærkt jernbeslået monstranshus fra o. 1500. En romansk døbefont i sandsten. Prædikestolen fra 1575, oprindelig lektoriestol, ligesom i Fjenneslev kirke. En pengeblok fra 1700-tallet.Mere om Munke Bjergby Kirke

Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Munke Bjergby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti
Fotograferet  i  juli  2008,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel