Syv Kirke

Syv Kirke

Kirkevejen 6, Kirke Syv
4130 Viby SjællandBygget år


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Syv Sogn

Roskilde Domprovsti
Roskilde Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Roskilde
Indbyggere i sognet:
3.955
Folkekirkemedlemmer i sognet:
3.377
Folkekirkemedlemmer i %:
85,39
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Syv Kirke ligger 8 km syd for Roskilde. Den er anneks til Gadstrup Kirke.

Kirken ligger højt. Den nordre hegnsmur skærer gennem en anseelig gravhøj.

Den oprindelige romanske kirke med skib, kor og apsis var opført af kridtkvadre og var meget lille. Det oprindelige romanske kor og apsis blev erstattet af et nyt kor ved en østforlængelse i samme bredde som skibet omkring år 1400. Tårnet er fra omkring år 1500. Det blev bygget bredere end den gamle kirke, så man har været forberedt på en fuldstændig ombygning af langhuset. Det sengotiske skib er bygget i begyndelsen af 1500 tallet og det udgør sammen med tårnet den nuværende kirke, med et våbenhus mod syd af munkesten.

Syv Kirke blev 1253 af biskoppen annekteret til Syv Præbende i Roskilde Domkirke. Kirken blev af kongen i 1671 skødet til borgmesteren i København. Den blev siden købt af P Bentzon til Geddesdal og Vibygård. Den blev under Vibygård, til den overgik til selveje i 1912.


Syv Kirke
Syv Kirke
Syv Kirke
Syv Kirke
Syv Kirke
Syv Kirke
Syv Kirke
Syv Kirke
Syv Kirke
Syv Kirke
Syv Kirke
Syv Kirke
Fotograferet  i  oktober  2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel