Tybjerg Kirke

Tybjerg Kirke

Tybjerg Bygade 10B
4160 HerlufmagleBygget år ca. ????


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Tybjerg Sogn

Næstved Provsti
Roskilde Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Næstved
Indbyggere i sognet:
847
Folkekirkemedlemmer i sognet:
694
Folkekirkemedlemmer i %:
81,94
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Tybjerg kirke er en kirke beliggende på en forhøjning i selve Tybjerg landsby umiddelbart øst for Tybjerggård og er synlig vidt omkring i landskabet ligesom den nærliggende Aversi Kirke. Ved indkørsel i Tybjerg fra den nærliggende landsby Tybjerglille Bakker troner kirken imposant bag den hvidkalkede kirkegårdsmur.

Historie

Kirken blev opført som en af de tidligste kirker i området og hørte fra gammel tid under Roskilde Stift, men administration af kirketiende varetoges så vidt vides af abbeden på Skovkloster ved Næstved, en situation der må have været til stor irritation for sognebørnene, idet Erik Lam i et af sine breve formaner dem til besindighed og at undgå at hindre præsterne og munkene i at udføre deres arbejde.

Arkitektur og interiør

Kirken blev oprindeligt opført i romansk stil af kvadertilhuggede kalksten (koret og skibet er rester heraf), men blev i 1400-tallet (formodentlig under de "Gamle Basser" til Tybjerggård, hvis våbenskjold optræder i kalkmalerierne på hvælvingerne) udbygget med en forlængelse af skibet mod vest, udført i munkesten.

De gotiske, kamtakkede tilbygninger er af senere dato og menes at stamme fra det tidlige 1500-tal. Kirkens kalkmalerier, hvoraf dem i koret blev restaureret af J. Kornerup i 1880'erne, er dateret til ca. 1175 og kan dermed regnes som samtidige med kirkens opførsel. Altertavlen, udført i bruskbarok, er fra den navnkundige Næstved-snedker Abel Schrøder's værksted og stammer fra krigsåret 1658.

Lisa Hildegardt

Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Tybjerg Kirke, Næstved Provsti
Fotograferet  i  februar  2008,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel